Rybářské pověry

Chov ryb, ale především jejich lov, je tisíce let staré řemeslo. Není divu, že si lidé kolem ryb a rybaření vytvořili mnoho různých pověr a mýtů. Ryba se stala symbolem v mnoha náboženstvích, ale většina legend, které kolují mezi rybáři po celém světě nemá nic společného s náboženskou vírou.

            Každý region a každý druh rybaření sebou nese různá pravidla a různé zvyky. Jiné příběhy si mezi sebou vypráví rybáři ve velkých lodích u skotských břehů, rybáři u sítí na řece Kongo anebo ti, kteří se schází u nás v Česku na výlovu rybníka. U nás si tedy často říkají různá pořekadla spíše rybáři, co chytají na udici. Samozřejmě někteří nejsou vůbec pověrčiví. Jiní ale tvrdí, třeba, že první ryba chycená v sezóně se musí pustit, jinak je opustí štěstí při lovu. Někde se zas říká, že za úplňku ryby neberou, jinde, že naopak za úplňku se dají chytit ty největší. Spojení mezi úplňkem a lovem ryb se objevuje i v některých českých pohádkách. Objevuje se i tvrzení, že, má-li ryba přinést člověku štěstí, je nutné ji jíst od hlavy k ocasu.

Existují dokonce kultury, ve kterých jezení ryb přináší smůlu. Ale ve většině světa je rybí maso spojováno s pozitivními účinky. V určitých regionech Číny například věří, že pravidelné jezení ryb má kladné účinky na mužskou potenci. Často se ryby spojují právě s plodností, díky schopnosti klást mnoho vajíček najednou. Samozřejmě svou důležitou roli mají ryby i v křesťanství, jako psotní jídlo.

U nás už se málokdo z rybářů opravdu řídí starými pořekadly, ale jsou místa, kde se na ně nedá dopustit. Například skotští rybáři bývali velmi pověrčiví a někde jsou dodnes. Jistým znakům přisazovali takový význam, že někdy rozhodoval, jestli se vůbec vydají na moře. Přisuzuje se to nebezpečnosti jejich povolání, ve kterém se hodně věří na štěstí a smůlu. Smůlu na moři přinášelo, když rybář cestou na loď potká někoho s ryšavými vlasy, nebo dokonce zvíře se zrzavou srstí. Zrovna ve Skotsku to může být docela problém. Příčinou pro setrvání v přístavu mohlo být i to, že se na lodi najde zatoulaný králík nebo holub. Jsou slova v angličtině, která se považovala za nešťastná, když je někdo vysloví na lodi, třeba králík, losos, krysa nebo sůl. Pokud se námořník s nějakým nešťastným znamením potkal, měl by se dotknout nejbližšího kusu železa, aby smůlu odvrátil. Často se věřilo, že některé rituály ovlivňují počasí. Například správný způsob rozvazování uzlů měl přinést vlídný vítr. Samozřejmě zvyky se také mění oblast od oblasti. V některých vesnických přístavech rybáři odmítali vyplouvat v neděli a v jiných byla zase neděle považována za šťastný den.

Jistá míra legend a mýtů kolem takových povolání, jako je rybářství přináší jistou romantiku a nevšednost, ale dnes se samozřejmě při chovu i při lovu řídíme především rozumem. Jakkoliv bychom chtěli pomoci štěstí, hlavní je dobrá práce a ty správné znalosti.